Co zrobi bank w przypadku śmierci współposiadacza rachunku?

Część banków w takiej sytuacji przekazuje wszystkie środki pieniężne żyjącemu współposiadaczowi, natomiast inne banku blokują połowę środków do momentu, aż rozstrzygnie się spadkowe postępowanie.

Aby mieć pewność, że po śmierci środki pieniężne znajdujące się na naszym koncie czy lokacie dostanie wybrana przez nas osoba lub osoby, trzeba w banku wydać dyspozycje na wypadek naszej śmierci. Jest jednak jeden problem ? małżonkowie przeważnie posiadają rachunek wspólny, a banki przyjmują dyspozycje tylko i wyłącznie do indywidualnych kont.

 Jak już wcześniej zostało wspomniane część banków w przypadku śmierci współposiadacza rachunku przekazuje wszystkie pieniądze żyjącemu posiadaczowi. W tym przypadku w umowie albo regulaminie jest zapis, że w po śmierci jednego z posiadaczy rachunku, owy rachunek jest przekształcany na indywidualny. Może być także inny zapis w umowie
mówiący, iż w takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu, a pieniądze są przekazywane żyjącemu współposiadaczowi.

Spadkobiercy jednak nie tracą praw do środków pieniężnych, które były zgromadzone na rachunku. Swoich praw mogą dochodzić w sądzie, a w przypadku pozytywnego dla nich wyroku sądu zażądać zwrotu należnej im części od współposiadacza.

Całkowitą pewność, że wszystkie pieniądze z konta trafią do wybranej przez nas osoby, konieczne jest założenie indywidualnego rachunku. Wówczas można dać dyspozycje na wypadek śmierci. W tym przypadku pieniądze z takiej dyspozycji nie wchodzą do masy spadkowej. Są jednak ograniczenia: dyspozycje tą można ustanowić na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa, a kwota nie może przekroczyć limitu. Limit ten na dzień dzisiejszy wynosi około 71 tysięcy złotych.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.