Zmiana taryfikatora punktów karnych!

Od lutego 2012 roku zmienił się taryfikator punktów karnych. Poniżej przedstawiamy nowe stawki punktów jakie kierowcy mogą otrzymać za określone wykroczenia na drodze.

Czyny o charakterze szczególnym

10 pkt. ? popełnienie przestępstwa drogowego

10 pkt. ? Kierowanie po spożyciu alkoholu lub środków podobnie działających

10 pkt. ? nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10 pkt. ? kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwym lub będąc pod wpływem innych środków odurzających

10 pkt. ? spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6 pkt. ? spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa drogowego (kolizja drogowa)

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

10 pkt. – omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

9 pkt. – wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

8 pkt. – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

8 pkt. – nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

8 pkt. – niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

5 pkt. – Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

 

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

8 pkt. – niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

6 pkt. ? niedostosowanie się do sygnałów świetlnych

6 pkt. ? niedostosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

6 pkt. ? niedostosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?zakaz wjazdu”

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?zakaz ruchu w obu kierunkach

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w prawo?

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?nakaz jazdy…”

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?strzałka kierunkowa”

5 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?linia podwójna ciągła”

4 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

3 pkt. ? niedostosowanie się do znaków ?zakaz wjazdu …

1 pkt. ? za niedostosowanie się do innych nie wymienionych znaków i sygnałów


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.