Niestandardowe sposoby rekrutacji- charakter pisma

Rozmowa o pracę to jedna z najtrudniejszych konwersacji jakie musimy odbyć w życiu. Atakowani jesteśmy z każdej strony podchwytliwymi pytaniami, analizowane jest nasze zachowanie, gesty, mowa ciała, ton głosu, szybkość i konkretność udzielanych odpowiedzi. Zdarzają się sytuacje, w których proszeni jesteśmy o odegranie scenek rodzajowych, wykonanie nietypowych zadań, czy tez po prostu pracodawca nie pojawia się na umówionym spotkaniu. Na koniec zostajemy poproszeni o własnoręczne napisanie listu motywacyjnego. Koncentrujemy się i staramy, aby zawrzeć w jego treści wszystkie nasze walory, które przybliża nas do osiągnięcia celu. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że ważniejszy dla pracodawcy jest nasz charakter pisma niż treść merytoryczna w nim zawarta.

Charakter pisma, z pozoru coś nie istotnego w dobie komputerów, gdzie wszystkie treści przekazywane są nam w wersji elektronicznej lub drukowanej. Na jego podstawie specjaliści są wstanie określić ponad 250 cech charakteru człowieka, co pracodawcy skrzętnie wykorzystują podczas rozmów rekrutacyjnych. Analizę grafologiczną wykorzystuje obecnie prawie 90 % firm szwajcarskich oraz połowa francuskich. Analiza charakteru pisma jest nieodzownym elementem procesu rekrutacyjnego w m.in. General Motors, Renault, FBI czy Mossad.

Już samo wybór przyboru do pisania ujawnia kilka cech. Ołówek wybierają osoby ostrożne, zachowawcze, które starają się w każdej sytuacji zostawić sobie alternatywę wybrnięcia z sytuacji. Piórem piszą osoby dystyngowane, eleganckie, która zwraca uwagę na formę wykonywana poszczególnych czynności oraz chcąca wyróżnić się z tłumu. Na długopis zdecydują się rekruci  będące osobami społecznymi, czujące się komfortowo w grupie, nie mające skłonności do wyróżniania się i zwracania uwagi na szczegóły.

Charakter pisma może również powiedzieć, czy cechy charakteru danej osoby są odpowiednie dla stanowiska na jakie aplikuje. Płaskie pismo mówi o pomysłowości i opanowaniu- idealnych cechach dla dyrektora.  Równe oddzielenia pomiędzy linijkami obrazują dobre zorganizowanie i planowanie kandydata, które połączone z prostymi i równymi literami świadczą o jego inteligencji. Przeanalizujmy jednak po kolei detale charakteru pisma, na które nie zwracamy uwagi, a które mogą być decydujące w decyzji zatrudniania nas na dane stanowisko.

Zacznijmy od marginesów. Na podstawie lewego oceniany jest kontakt z innymi ludźmi jak również zaangażowanie w wykonywanej pracy. Zdyscyplinowana, pewna siebie i opanowana osoba będzie miała równe lewe marginesy. Jeśli będzie on wąski, zostanie zostawiony przez osobę niepewna siebie i posiadającą wiele obaw. Dużo miejsca pozostawionego z lewej strony pokazuje, że zostawiamy duże pole popisu dla innych. Osoby często nadmiernie wykorzystywane przez bliskich, które są wstanie dużo dla nich poświęcić pozostawią falującą i nieregularna lewa część kartki. Brak wiary we własne możliwości charakteryzuje osoby, które pozostawiają sporo miejsca po prawej stronie. Osoby, które pozostawiają duże marginesy rzadko porywają się na wyrażanie własnego zdania i bezkrytycznie przystosowują się do otoczenia.

Nachylenie pisma również ma duże znaczenie., ponieważ określa reakcje emocjonalne rekrutowanej osoby.  Skierowanie pisma prawo może wskazywać, że osoba pisząca jest pewna siebie, asertywna, posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jak równie pozytywne podejście do życia. Lewostronne nachylenie liter natomiast pokazuje, że  osoba ta lubi swoje własne towarzystwo, ma skłonność do ukrywania emocji, mogła mieć jakieś drobne problemy w dzieciństwie, ale zarazem jest rzetelna i nie popełnia głupstw, ponieważ zawsze dwa razy się zastanowi zanim podejmie działanie. Proste pismo posiadają osoby, która jest pozorantami, aktorami, które nigdy nie działa impulsywnie. Wcześniej obserwują, nie uczestniczą w wydarzeniach tylko badają grunt, na który maja zamiar wkroczyć. Jednocześnie jej stałość w uczuciach sprawia, że jest kimś na kim zawsze można polegać.

Linia pisma to również aspekt, na który zwracają uwagę eksperci. Porównywana jest ona do linii ust. Pismo skierowane do góry odzwierciedla uśmiech, a zarazem osobę optymistyczną, silną, dynamiczną i pełna nadziei . Osoba chłodna, zrównoważona i zdecydowana, potrafiąca zarazem panować nad sobą, będzie tworzyła proste linijki. Pofalowane linie są przeznaczone dla osób żywiołowych, kierujących się instynktem, spontanicznością i nieprzewidywalnością.

Nawet taki szczegół jak połączenie liter jest brane pod uwagę podczas weryfikacji. W sytuacji, gdy nie łączymy liter w słowach podkreślamy swoją silną intuicję, oryginalność myślenia, impulsywność oraz kreatywność. Połączeniem ich natomiast pokazujemy umiejętność logicznego myślenia, kierowania się bardziej doświadczeniem niż wyobraźnią, jak również spokój i umiejętność przejrzystego wyrażania opinii podczas dyskusji.

Psychografolodzy dokonali podziału liter na trzy grupy. Górną, czyli litery b, t, d, k, czyli tzw. laseczka wystająca poza linijkę. Laseczki długie i strzeliste piszą osoby posiadające duża wyobraźnię lub też przesadną ambicję. Zapętlenia na końcach tych liter charakteryzują marzycieli nieustannie bujających w obłokach. Dolne sygnały podświadomości wyrażane są poprzez sposób podkreślania liter j, p, y. Za ich pośrednictwem ujawnia się życie erotyczne oraz stosunek do pieniędzy. Im dłuższe zakończenia tym większa otwartość i zmysłowość piszącego.  Przekładanie kariery nad życie osobiste charakterystyczne jest dla osób krótko i prosto zakończających wymienione elementy alfabetu. Za świadomość odpowiada strefa środkowa, czyli litery a, e, s. Człowiek przedsiębiorczy i aktywny będzie pisał je wyraźnie, okrągłe i w dużych rozmiarach. Dla niego ważne będzie również adekwatne i godne wynagrodzenie.

Najwięcej i najszybciej człowieka przeanalizować można dzięki jego podpisowi. Uznaje się, że sposób pisania imienia opowiada o życiu osobistym, natomiast nazwiska o relacjach ze społeczeństwem. Osoby pewne siebie, bezpośrednie, optymistyczne, łatwo nawiązujące kontakty, przyjacielsko nastawione do otoczenia, jak również godne zaufania w podpisie będą kreseczki przy np. literze ?t? kierowały ku górze, a litery duże będą miły 2 lub nawet 3 razy większe od pozostałych.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.