Zaostrzenie warunków wstąpienia w związek małżeński

Zaostrzenie warunków wstąpienia w związek małżeńskiKościół w odpowiedzi na coraz bardziej popularny trend par do życia w konkubinacie , zaostrzył warunki zawierania związku małżeńskiego. Tym samym pokazał jak jeszcze skuteczniej odwieść pary od pomysłu wzięcia ślubu w kościelnego.

Zamierzenia władz kościoła rzecz jasna były wręcz przeciwne.  Przedłużenie okresy zaręczenia z trzech na sześć miesięcy podobno ma na celu dokształcenie pary i umocnienie jej w postanowieniu wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej. Papież Benedykt XVI podkreśla, że pary mieszkające razem przed ślubem nie zdają sobie sprawy jak wielki grzech popełniają. Według głowy kościoła katolickiego praktyki te prowadzą do zachwiania stabilności społeczeństwa. Co więcej księża z każdej parafii zobligowani są do kładzenia większego nacisku na czystość przedmałżeńską, ponieważ ślub powinien być konsekwencja życia według zasad kościoła. Dlatego też nauki przedmałżeńskie są teraz niezwykle ważne i staja się nieodzowną częścią przygotowań do wstąpienia w związek małżeński. W rzeczywistości wygląda to jednak zupełnie inaczej. Pary zmuszone do uczęszczania na zajęcia w przeważającej części siadają jak najdalej, aby tym samym ukryć pod szerokimi ubraniami  ciążę lub  zabić czas grą na telefonie. Najbliżej ołtarza można spotkać osoby rzeczywiści przekonane co do słuszności nauk kościoła, a pozostała część chce jedynie ?odbębnić? nauki i dostać na koniec pieczątkę upoważniającą do możliwości wzięcia ślubu kościelnego.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.