Korekta zeznania PIT

Korekta zaznania PITJeżeli popełniłeś błąd w złożonym w tamtym roku zaznaniu PIT do 2 maja możesz dokonać korekty.

Korekty dokonujemy poprzez złożenie poprawnie już wypełnionego formularzu wraz z dokumentem , w którym opisujemy przyczyny uprzedniej pomyłki. Poprawek możemy dokonać zarówno w przypadku, gdy błąd jest korzystny dla nas jak i dla Urzędu Skarbowego. Nie każdy jednak może skorzystać z tej możliwości. Podatnik, który po terminie złożył wniosek o preferencyjne zasady opodatkowania, w którym zaznacza iż wyraża chęć wspólnego opodatkowania wraz z małżonkiem lub w przypadku, gdy podobny dokument składa osoba samotnie wychowująca dzieci. Na uiszczenie wpłaty korygującej mamy 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożyliśmy dokumenty.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.