Kobiety zapłacą więcej… za polisę ubezpieczeniową

polisa ubezpieczeniowaWedług danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą, kobiety zapłacą dwu, a nawet trzykrotnie więcej za polisę ubezpieczeniową niż mężczyźni. Dlaczego? Wraz z końcem roku w życie wejdą nowe unijne przepisy, które mówią o stosowaniu kryteriów płci podczas wyliczania składki.

W przypadku kobiet w wieku 50 lat ceny polis pójdą w górę o średnio 150 procent, kobietom  25-letnim przypisuje się wzrost o nawet 255 procent. Co z mężczyznami? Według wyliczeń Deloitte składka dla mężczyzn zmaleje o około 7 procent. Obecnie kobiety stanowią 40 procent odbiorców ubezpieczeń na życie. Po zmianach odsetek ta liczba może się znacząco obniżyć i według szacunków spaść do 10 procent. Oprócz zmian w wysokości składek , kobiety zapłacą więcej podczas ubezpieczania samochód- według Europejskiej Federacji Ubezpieczycieli i Reasekuratorów  CEA wysokość cen wzroście o około 11 procent.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości planuje znieść kryterium płci podczas ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej. Do tej pory kryteria były stosowane, ponieważ kobiety znacznie rzadziej zapadają na różnego typu choroby i są w mniejszym stopniu narażone na przedwczesną śmierć.

Podsumowując, dotychczasowe obniżenie składki za ubezpieczenia w zależności od płci nie było kwestią przypadku. Związane było w szczególności z oceną ryzyka. Z doświadczeń ubezpieczycieli oraz akcjonariuszy wynika, iż młodzi mężczyźni należą do grupy społeczeństwa, która jest obarczona największym ryzykiem zwłaszcza biorąc pod uwagę kobiety. Po wejściu w życiu  zasad ETS nie będzie możliwości dyskusji, a za niższe ceny ryzykownych klientów będą zobowiązane zapłacić kobiety.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.