Student, praca i ubezpieczenie

student praca ubezpieczenieWielu studentów pracuje na umowę zlecenie i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu do czasu ukończenia 26 roku żucia. Z tego powodu są bardzo mile widziani przez pracodawców.

Osoby pracujące na umowę zlecenie, będące studentami nie podlegają ubezpieczeniu, aby coś się zmieniło konieczne jest ukończenie przez nich 26 roku życia oraz nie posiadanie statusu studenta. Studenci jednak mogą podlegać ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Status

Status studenta otrzymuje każda osoba od chwili przyjęcia jej na studia do dnia ich ukończenia bądź skreślenia z listy studentów. W tym czasie, jeśli student zdecyduje się na pracę na podst. Umowy zlecenia nie ma obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego. Status swój Tracją już kolejnego dnia po zakończeniu studiów.

Jak powszechnie wiadomo, za studenta przyjmuje się osobę , która kształci się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiach jednolitych magisterskich prowadzonych przez uczelnie posiadającą szereg uprawnień. Po ich ukończeniu taka osoba otrzymuje tytuł zawodowego licencjata, inżyniera, magistra bądź tytułu równorzędnego. Do studentów nie należą jednak osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich oraz podyplomowych.

Po ukończeniu magicznej liczby 26 roku życia studenci zaczynają podlegać obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. W takich momentach pracodawcy zmuszeni są zgłosić takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i rozliczać oraz opłacać składki za wcześniej wymienione ubezpieczenia od dnia, w którym dana osoba ukończyła 26 lat. Pracodawcy są zmuszeni to zrobić następnego dnia po obronie pracy dyplomowej ( nawet jeśli student nie ukończył do tego czasu 26 roku życia) lub po wykreśleniu go z listy studentów.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.