Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

ubezpieczenie majątkoweCo  to jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich rodzaje możemy znaleźć w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych?

Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń :

  • ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia osobowe

W skład ubezpieczenia majątkowego wchodzą ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jednym z najbardziej popularnych ubezpieczeń mienia jest ubezpieczenie mieszkania/ domu, ubezpieczenie autocasco AC oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te zabezpieczają składniki naszego majątku na wypadek uszkodzeń, zniszczeń czy utraty spowodowanej różnymi wypadkami losowymi. Zakres ubezpieczeń regulowany jest poprzez umowę lub ustawę, która dokładnie określa warunku ubezpieczenia (o.w.u.).

Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe- dzięki nim możemy ubezpieczyć : domy, domki letniskowe, urządzenia, maszyny, surowce, towary, różne budynki oraz ich wyposażenie, ale także:

Środki płatnicze ,uprawy, produkty rolne  oraz jeśli posiadamy- zwierzęta rolne i hodowlane.

Jeśli myślimy natomiast o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te zapewniają ochronę w przypadky,gdy wyrządzimy komuś krzywdę i jesteśmy zmuszeni do jej naprawienia. Do krzywd objętych ubezpieczeniem należy: uszkodzenie, zniszczenie lub spowodowanie utraty składników majątku należących do innej osoby, spowodowanie utraty życia/ uszkodzenia ciała danej osoby. Poprzez to ubezpieczenie jesteśmy chronieni my oraz osoba poszkodowana.

Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci za nas odkoszdowanie  oraz inne świadczenia osobie poszkodowanej.

Oprócz powszechnie znanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej takich jak:

-ubezpieczenie  osób posiadających auto

Ubezpieczenia odpowiedzialności rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego itp.

Istnieją także dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te dotyczą zarówno życia prywatnego jak i prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, wykonywaniem przez nas określonej profesji.

Przykładem dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest:

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy,nauczycieli, opiekunów,

– ubezpieczenie mniejszych i większych przedsiębiorców

– ubezpieczenie firm budowlanych, transportowych, przewozowych itp.;


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.