Nieubezpieczony lub nieznany sprawca wypadku

nieubezpieczony lub nieznany sprawca wypadkuCo zrobić, przydarzy się nam wypadek, a jego sprawdza ucieknie z miejsca zdarzenia? Od kogo ściągnąć ubezpieczenie? W takiej sytuacji, powinniśmy zwrócić się do jednej z firm ubezpieczeniowych, która prowadzi obowiązkowe ubezpieczenia. Za pośrednictwem takiej firmy, możemy starać się o uzyskanie odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakład ubezpieczeń, ma w takim przypadku obowiązek przyjęcia zgłoszenia szkody, a ponadto musi on gromadzić wszelkie dokumenty, które są niezbędne do wypłaty świadczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ważne jest, aby w sytuacji, gdy sprawdza ucieknie z miejsca wypadku, koniecznie należy powiadomić o całym zajściu policję oraz zabezpieczyć wszelkie ślady bądź dowody na to, że odpowiedzialność za wypadek, ponosi owy sprawca. Dokumentacja związana z wypadkiem, będzie nam potrzebna do wykazania wysokości szkody, dlatego pamiętajmy, żeby ją skrupulatnie gromadzić i przechowywać. Ponadto, najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, aby uzyskać pożądane odszkodowanie jest przede wszystkim zgłoszenie szkody, w jak najszybszym tempie, do jednej z firm ubezpieczeniowych.

Trzeba pamiętać jednak, że UFG, wypłaca odszkodowanie, tylko jeżeli w wypadku doznaliśmy obrażeń ciała. W takiej sytuacji, jest on zobowiązany do wypłacenia świadczenia w ciągu 30 dni, od momentu, kiedy uzyska całą wymaganą dokumentację oraz wszelkie akta od zakładu ubezpieczeń. Jeśli proces wyjaśnienia okoliczności zajścia, będzie niemożliwy do zrealizowania go w przeciągu tych 30 dni, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od chwili, kiedy proces wyjaśniania dobiegnie końca.

Kiedy do wypadek bądź kolizję, spowoduje osoba nieubezpieczona, konieczne jest przede wszystkim wezwanie policji. Sporządza ona wówczas protokół, który razem z całą dokumentacją dotyczącą zaistniałej szkody, musimy dostarczyć do swojej firmy ubezpieczeniowej. Wówczas świadczenie zostanie nam wypłacone przez UGF (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.