Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

europejska karta ubezpieczenia zdrowotnegoW dzisiejszych czasach, coraz więcej ludzi decyduje się na spędzenie urlopu czy wakacji poza granicami naszego kraju. Modne i bardzo popularne stały się także zagraniczne delegacje służbowe oraz wyjazdy integracyjne. Zwłaszcza w okresie letnim obserwuje się duże nasilenie wyjazdów oraz wycieczek poza granice naszego kraju. Właśnie dlatego dobrze jest zapoznać się z ofertą Narodowego Funduszu zdrowia, który proponuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest to inaczej mówiąc, dokument, który pozwala na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w momencie przebywania na terenie innych państwach, które należą do Unii Europejskiej. Innymi słowy, w razie nagłej choroby, wypadku, a także w sytuacji, gdy brak możliwości uzyskania konkretnych usług zdrowotnych zmusiłby nas do powrotu do kraju, posiadamy pełne prawo do skorzystania z opieki medycznej, na takich samych zasadach, jak obywatel kraju, w którym aktualnie przebywamy. Uzyskanie wyżej opisanej karty, nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy złożyć wniosek, który możemy pobrać np. ze strony internetowej narodowego funduszu zdrowia, a następnie dołączyć do niego dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętajmy, że wniosek najlepiej jest złożyć maksymalnie na 2 tyg. przed planowanym wyjazdem. Warto wiedzieć, że okres ważności karty różni się w zależności od sytuacji i od tego, kim jest jej posiadacz (np. czy jest to emeryt, czy student). Między innymi dla karty, która została wydana osobie uczącej się w państwach nienależących do UE, termin ważności upływa z końcem roku akademickiego lub szkolnego.

Należy pamiętać, że karta wystawiana jest na nazwisko jej posiadacza. Ponadto, gdy celem pobytu za granicą jest uzyskanie leczenia, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie obowiązuje.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.