Czym jest franczyza i udział własny ?

franczyzaCzym są franszyzy i udziały własne?

Franszyzy i udziały własne to kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach.  Franszyzy możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

  • franszyzy integralne, w tym przypadku zakład nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodzie do określonej wysokości.

Franszyzy integralne określane są na stosunkowo niskim poziomie np. równowartości 100 złotych. Franszyzy integralne mają na celu eliminację drobnych szkód z obsługi likwidacyjnej,  jeśli koszt związany z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego przekroczy wartość szkody.

  • franszyzy redukcyjne, tzw. udziały własne. Franszyzy redukcyjne określone są zazwyczaj procentowo np.10% w każdej szkodzie, dużo rzadziej kwotowo- np.5 tysięcy złotych w każdej szkodzie rzeczowej.

Franszyza redukcyjna ogranicza wypłacanie odszkodowań na określonych zasadach, stanowi czynnik motywujący poszkodowanego do zwiększenia staranności i dbałości o swój majątek. W sytuacji utraty majątku zakład ubezpieczeń nie zrekompensuje szkody w całości, odszkodowanie zostanie pomniejszone o wartość zawartą w umowie franszyzy, która obciąży osobę poszkodowaną.

W przeciwieństwie do franszyz integralnych działają franszyzy redukcyjne. W przypadku udziałów własnych zakład ubezpieczeń będzie odpowiedzialny za całość szkody (wiąże się to z koniecznością opłacenia dodatkowej składki- tzw. wykupu udziału własnego).


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *