Tag Archive: ambient media

Niekonwencjonalne formy reklamy

Wśród wielu niestandardowych działań marketingowych, zdobywających ostatnio uznanie, należy wymienić ambient media. Literatura zachodnia tłumaczy je jako alternatywny nośnik reklamy, inny niż powszechnie używane prasa, telewizja czy Internet. Ambient media to także wszystkie niestandardowe akcje, które przeprowadza się za pośrednictwem…
Read more