Tag Archive: urlop.

Dodatkowy dzień wolny od pracy

W 2012 roku pracownicy otrzymali dodatkowy- 13 dzień wolny od pracy w ciągu roku. Przypadł on na 6 stycznia , czyli Święto Trzech Króli. Niestety dokonano jeszcze jednej zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wcześniej, gdy ustawowy dzień wolny od…
Read more